Archive for the Audi servis Tag

Závislost na automobilu

Na automobilu je závislých mnoho lidí. Je to pro ně jediný možný dopravní prostředek, který jim umožňuje dostat se do práce nebo kamkoliv do města. Pokud jim ale přestane fungovat, […]

Read More...